واحد آموزش (8)

دومين دوره بازآموزي مسئولين فني و فروشندگان نهاده هاي كشاورزي در تاريخ ٩٦/٦/٢٢ در ساختمان شماره ٢ نظام مهندسي با حضور كارشناسان گياهپزشكي برگزار گرديد.
واحد آموزش سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان

دوره آموزشي تهيه طرح هاي مرتعداري،گياهان دارويي و جنگل كاري اقتصادي از تاريخ ٩٦/٦/٢٥ لغايت ٩٦/٦/٢٨  در مركز آموزش سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان  برگزار گرديد.

دوره آموزشي تكثير و پرورش زالو طبي از تاريخ ٩٦/٧/١٥ لغايت ٩٦/٧/١٨در مركز آموزش سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان  برگزار گرديد.

آمار بازدید

صفحات بازدید شده امروز
0
بازدید از صفحات دیروز
بدون اطلاعات
بازدیدکنندگان دیروز
بدون اطلاعات
بازدید کنندگان هفته گذشته
بدون اطلاعات

نظرسنجی

میزان رضایتمندی خودرا ازخدمات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بیان کنید ؟

شماره تلفن های سازمان

  • صدور پروانه دام و طیور-گلخانه و گیاهپزشکی:03832263100
  • امور اداری و مالی:03832243006
  • دفتر رئیس و روابط عمومی:03832229405
  • صدور پروانه شیلات - عضویت و رتبه بندی: 03832240111
  • واحد آموزش: 03833377075
بالا