فراخوان برگزاری دوره آموزشی بین المللی “آشنایی با روش کشت آکواپونیک”

فراخوان برگزاری دوره آموزشی بین المللی “آشنایی با روش کشت آکواپونیک”

فراخوان برگزاری دوره آموزشی بین المللی “اصول تکثیر و پرورش ماهی تیلا پیلا“

فراخوان برگزاری دوره آموزشی بین المللی “اصول تکثیر و پرورش ماهی تیلا پیلا“

نقشه برداری و ممیزی اراضی

سازمان در نظر دارد نسبت به ساماندهی امور مربوط به نقشه برداری و ممیزی اراضی بر اساس آخرین دستورالعمل های ابلاغی سازمان مرکزی اقدام نماید

فراخوان دوره آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

فراخوان دوره آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

اطلاعیه دعوت به همکاری

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در نظر دارد انجام امور کارشناسی صدور پروانه واحدهای شیلات ، دام و طیور ، گلخانه و همچنین امور اراضی و منابع طبیعی و....

جلسه توجیهی و آموزشی بیمه تامین اجتماعی ویژه اعضای سازمان

اطلاعیه. جلسه توجیهی و آموزشی بیمه تامین اجتماعی ویژه اعضای سازمان با حضور کارشناسان سازمان تامین اجتماعی استان

<< 1 2 3 4 5  ... >>