مهندس حمید فتح الهی در سال ۱۳۴۸ در استان چهار محال و بختیاری ، شهرستان شهرکرد چشم به جهان گشود.ایشان تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد در رشته مهندسی آب و خاک از دانشگاه صنعتی اصفهان کسب نمودند.

سوابق اجرایی :

سوابق اجرایی و فعالیت ها تاریخ
 • کارشناس شرکتهای تعاونی تولیدی
۱۳۷۶-۱۳۷۸
 • مدیر عامل شرکت تعاونی تولیدی فدک
۱۳۷۸- ۱۳۷۹
 • مدیر عامل شرکت تعاونی تولیدی ولادت
۱۳۷۹ – ۱۳۸۵
 • مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شهرکرد
۱۳۸۵-۱۳۹۲
 • عضو هیات مدیره شرکتهای تعاونی تولید          
۱۳۸۱-۱۳۸۴
 • عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص باغ گستر         
۱۳۸۲-۱۳۸۶
 • عضو هیات مدیره سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شهرکرد     
۱۳۸۷-۱۳۹۲
 • عضو هیات مدیره سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری شهرکرد    
۱۳۸۷- ۱۳۹۲
 • رییس هیت تنیس استان چهار محال و بختیاری
از سال ۱۳۸۹ تا کنون
 • منتخب چهارمین دوره شورای اسلامی مرکز استان چهارمحال و بختیاری
از۱۳۹۲ تا کنون
 • عضو کار گروه عمرانی شهرداری شهرکرد
پنج سال
 • عضو هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری شهرکرد
از سال ۱۳۹۲ تا۱۳۹۴
 • عضو کار گروه تدوین چشم انداز توسعه استان در دولت تدبیر و امید
از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵
 • عضو شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
از سال۱۳۹۴ تا کنون
 • عضو هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران خاص
از سال ۱۳۹۴ تا کنون
 • نایب رییس شورای مرکز استان در سالهای
۱۳۹۲-۱۳۹۴ –۱۳۹۵  
 • عضو کمیسیون خدمات شهری شورا
سال ۱۳۹۲ تا کنون
 • عضو کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها
سال ۱۳۹۲ تا کنون
 • رئیس شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان چهارمحال وبختیاری
از سال ۱۳۹۶
 • رییس کمسیون عمران وتوسعه شهری شورای دوره پنجم مرکزاستان
از سال ۱۳۹۶
 • عضو کمیسیون عمران و توسعه شهری مجمع مشورتی کلانشهرها
           از سال ۱۳۹۶

 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه