به اطلاع اعضاء محترم می رساند صندوق داخلی اعضاء سازمان اقدام به عقد تفاهم نامه با دندانپزشکی خانم دکتر مرضیه صادقی واقع در شهرکرد چهارراه فصیحی نبش کوچه 48 ساختمان مهرگان طبقه 1 واحد1 برای رفاه حال اعضا و خانواده های محترمشان بر اساس شرایط زیر نموده است

به اطلاع اعضاء محترم می رساند صندوق داخلی اعضاء سازمان اقدام به عقد تفاهم نامه با دندانپزشکی خانم دکتر مرضیه صادقی  واقع  در شهرکرد چهارراه فصیحی نبش کوچه 48 ساختمان مهرگان طبقه 1 واحد1 برای رفاه حال اعضا و خانواده های محترمشان بر اساس شرایط زیر  نموده است :

 

الف-تخفیف  20% تعرفه های اعلامی از طرف د ندانپزشکی

 

 

لازم به ذکر است جهت استفاده از خدمات داشتن  معرفی نامه از سازمان و کارت عضویت دارای اعتبار الزامی است.

 

آدرس مطب: شهرکرد چهارراه فصیحی نبش کوچه 48 ساختمان مهرگان طبقه 1 واحد1

شماره تماس مطب:32242464

 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه