اطلاعیه. جلسه توجیهی و آموزشی بیمه تامین اجتماعی ویژه اعضای سازمان با حضور کارشناسان سازمان تامین اجتماعی استان

اطلاعیه. جلسه توجیهی و آموزشی بیمه تامین اجتماعی ویژه اعضای سازمان با حضور کارشناسان سازمان تامین اجتماعی استان 
زمان : ۹۷/۱۰/۱۶
مکان : سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی واقع در میدان جهاد

 
 
 

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه